• Rezultatul la proba scrisă pentru concursul de ocuparea fucției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Financiar-Contabil și Achizitii Publice al UAT Muntenii de Jos din data de 14.04.2022 – document
  • Rezultatul selecției dosare concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
    profesional superior în cadrul compartimentului Financiar-Contabil și Achizitii Publice organizat în data de 14.04.2022 document
  • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Financiar – Contabil și Achiziții Publice – document
  • Rezultatul final pentru concursul de ocupare a postului de Secretar General al UAT Muntenii de Jos – document
  • Anunț concurs – Secretar General al comunei Muntenii de Jos (document) – Bibliografie + Atribuțiile postului (document)
Skip to content