Procesul verbal de selecție al Comisiei de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile don fondurile bugetului local al comunei Muntenii de Jos – domeniul sportdocument


Anunț privind recensământul populației și locuințelor – document


Anunț înscriere oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabile pentru domeniul Sport – Anunț, Document.


Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ, în vederea prestării serviciilor aferent recensământului populației și locuințelor runda 2021 (2022) în teritoriu

În perioada 7-8 Februarie 2022 toate primăriile au oblogația să afișeze pe site-ul instituției anunțul rferitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personal de recensământ.

Condițiile privind contractarea serviciilor sunt:

  • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție obligatorie;
  • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent de liceu) – condiție obligatorie;
  • Să nu aibă cazier judiciar – condiție obligatorie;
  • Să dețină cunoștințe de utilizare a tabletei – condiție obligatorie;
  • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată;
  • Capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
  • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
  • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
  • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator-statistici reprezintă un avantaj;

Pentru alte informații suplimentare sunați la numărul de telefon: 0728.072.850.

Deschide document.

Skip to content