2023

 • Anunț privind intenția de elaborare PUZ pentru ”Construire Secție externă a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui cu specific militar, amenajare alei pietonale, iluminat stradal, spații verzi și locuri de parcare, Parc Științific și Tehnologic Vaslui, Centru de antrenament multifuncțional, Memorial al eroilor, subunitate de pompieri cu heliport, parc de agrement, parc fotovaltaic” în loc. Muntenii de Jos, Comuna Muntenii de Jos, Jud. Vaslui – anunț, certificat de urbanism, PUZ, studiu de oportunitate, plan de încadrare în zonă, plan de situație
 • Anunț privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului – document
 • Proces-verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism nr. 2845/20.03.2023 – document
 • Raportul informării și consultării publicului nr. 2859/20.03.2023 – document
 • Anunț public privind ședință de dezbatere publică privind intenția de elaborare P.U.Z. – document
 • Anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare P.U.Z. ”schimbare de destinație teren în vedere construirii hală metalică – spațiu depozitare și sediu administrativ” în Muntenii de Jos – anunț, planșe de reglementări PUZ
 • Anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. pentru ”schimbare de destinație teren în vederea construirii hală metalică – spațiu de depozitare și sediu administrativ” – anunț, memoriu de prezentare, planșe situația existentă
 • Program de control pentru efectuarea controlului propriu pe comuna Muntenii de Jos privind disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului – document
 • Anunț privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului – anunț, raportul informării și consultării publicului, proces-verbal

2022

2021

 • Anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. – document
 • Plan de încadrare în zonă – document
 • Plan de situație – document
Skip to content