Nr. / Dată

Denumire Proiect Caracter Stare Proiect

Acțiuni

29.09.2022 Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor cuvenită doamnei Arhire Rodica, persoană cu
handicap grav, pe perioada concediului de odihnă pe anul 2021 al asistentului personal

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr.402

29.09.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor cuvenită doamnei Arhire Ionela, în calitate de părinte al persoanei cu handicap grav Arhire Daniel-Florin, pe perioada concediului de odihnă pe anul
2022 al asistentului personal

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 401

29.09.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Muntenii de Jos în şedinţă extraordinară de îndată pentru ziua de 30.09.2022

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 400

23.09.2022

Proiect de dispoziție privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Ioniță Stefana Andreea,
asistent personal pentru Ioniță Olivia Elena – persoană cu handicap grav

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 395

17.09.2022

Proiect de dispoziție privind încetarea acordării indemizaţiei de însoțitor persoanei cu handicap grav
Filip Adrian

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 392

16.09.2022

Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de
investiţii „DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1-ANEXA GARAJ SI
CONSTRUIRE HALA METALICA PENTRU PARCARE UTILAJE SI AUTOVEHICULE” ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDEŢUL VASLUI”;

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 390

16.09.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Muntenii de Jos în şedinţă ordinară pentru ziua
de 23.09.2022

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 389

12.09.2022

Proiect de dispoziție privind angajarea domnului Coșer Dănuț în calitate de asistent personal, gradația 5, pentru
Coșer Costică – persoană cu handicap grav

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 388

12.09.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea gradației 3 corespunzătoare
tranșei de vechime în muncă domnului Parpalea Nelu

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 386

07.09.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Muntenii de Jos în şedinţă extraordinară de îndată pentru ziua de 09.09.2022

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 385

07.09.2022

Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de
achizitie de mobilier pentru obiectivul de investiții ,,Demolare corp existent și
construire grădiniță în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui”

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 384

05.09.2022

Proiect de dispoziție privind modificarea art.1 alin (1) al dispozitiei nr. 141 din 02.03.2022 privind numirea comisiei
de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică pentru proiectul :” TIC pentru copiii din Muntenii de Jos, judetul Vaslui”

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 383

05.09.2022

Proiect de dispoziție privind delegarea temporară a atribuţiilor funcției publice de consilier achizitii publice
grad professional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achizitii Publice

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 382

29.07.2022

Proiect de dispozitie privind numirea doamnei Simionescu Liliana-Gabriela în funcţia publică de execuţie de
consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5, Compartimentul Financiar-Contabil şi
Achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos,
judeţul Vaslui

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 331

29.07.2022

Proiect de dispozitie privind modificarea de venit fără modificare cuantum, la alocația
pentru susținerea familiei d-nei Volocaru Olguța

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 330

29.07.2022

Proiect de dispozitie privind modificarea de venit fără modificare cuantum, la alocația
pentru susținerea familiei d-nei Sauca Roxana Elena

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 329

29.07.2022

Proiect de dispoziție privind modificarea de venit fără modificare cuantum, la alocația pentr susținerea familiei d-nei Luca Nicoleta

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 328

29.07.2022

Proiect de dispozitie privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor persoanei cu handicap grav
GRIGORAȘ S. IOAN

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 327

28.07.2022

Privind de dispozitie privind numirea doamnei State Andreea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradaţia 3, Compartimentul Financiar-Contabil şi Achiziţii publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 326

20.07.2022

Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune pentru valorificarea prin vânzare

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 325

20.07.2022

Proiect de dispozitie privind convocarea Consiliului Local Muntenii de Jos în şedinţă ordinară pentru data de
28.07.2022

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 324

18.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului social,
d-lui Donosă Mihai

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 323

18.07.2022

Proiect de dispoziție privind modificarea art.(1) alin. (2) al dispozitiei nr.310/2022 privind numirea
Comisiei de concurs pentru concursul de recrutare in vederea ocupării funcției publice de
execuție vacante de Consilier , clasa I,grad professional superior în cadrul
Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice din data de 18.07.2022

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 322

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor persoanei cu handicap grav
BACIU STRATINA

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 321

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor cuvenite doamnei Hîncu Liliana, asistent personal al
persoanei cu handicap Hîncu Matei, pe perioada concediului de odihnă pe anul 2022

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 320

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor cuvenite doamnei Hîncu Liliana, asistent personal al
persoanei cu handicap Hîncu Matei, pe perioada concediului de odihnă pe anul 2021

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 319

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor cuvenită doamnei Cotîrcea Andreea, persoană cu
handicap grav, pe perioada concediului de odihnă pe anul 2022 al asistentului personal

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 318

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor cuvenită doamnei Grigoraș Loredana-Ioana, în
calitate de părinte al persoanei cu handicap grav Grigoraș Eduard, pe perioada concediului de
odihnă pe anul 2022 al asistentului personal

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 317

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor cuvenită doamnei Modoranu Lucia
persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă pe anul 2022 al
asistentului personal

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 316

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru
familia d-lui Arsene Mihai

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 315

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru
familia d-lui Mosneagu Teodor

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 314

13.07.2022

Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de
investiţii „AMENAJARE ZID DE SPRIJIN, SANTURI SI RIGOLE ZONA HĂȚAȘ, SAT
BĂCĂOANI ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDEŢUL VASLUI”

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 313

05.07.2022

Proiect de dispoziție privind angajarea doamnei Pelenouă Mirela în calitate de asistent personal, gradația 3, pentru
Pielenouă Maria – persoană cu handicap grav

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 312

04.07.2022

Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare in vederea
ocupării funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I,grad profesional superior în cadrul
compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice organizat în data de 18.07.2022

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 311

04.07.2022

Proiect de dispoziție privind numirea Comisiei de concurs pentru concursul de recrutare in vederea ocupării
funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I,grad professional superior în cadrul
Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice din data de 18.07.2022

Caracter

NORMATIV

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 310

01.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor persoanei cu handicap grav
CODREANU MARIA

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 309

01.07.2022

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor dnei Albert Dorina pentru minora Cohai Ana-Maria,
persoana cu handicap grav

Caracter

INDIVIDUAL

ÎNSUȘIT

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu:

Dispoziția nr. 308

 

Sari la conținut